Traditionen med brudkista och hemgift

brudkista
Aug 19 2011

Traditionen med brudkista och hemgift

Seden att samla främst linne och andra nyttosaker i en kista, härrör sig från medeltiden och sträcker sig en bra bit in på 1800-talet. Döttrarna samlade linneprodukter, allt från dukar till underkläder, i en kista för sitt kommande bröllop.

Hemgiften var en uppgörelse mellan den blivande brudgummen och brudens far. I den bestämdes vilka saker och egendomar den blivande bruden skulle före med sig in i äktenskapet. Brudkistan, som främst fylldes med linne, var en del i hemgiften.

Traditionen att samla saker i en brudkista lever fortfarande kvar, men har förstås en helt annan betydelse nu än förr i tiden.

Presenter, Traditioner